לבדיקת יתרת הכרטיס אנא הקלד את מספרו:
 
        -  
            דוגמא:    6666  - 3165881  
 
      שמור פרטי כרטיס